Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür:

Prof.Dr.Osman Koray Boduroğlu
HÜ Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genetik Ünitesi

Tel&fax: 312 3115522

  • Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 19 Haziran 1991 tarih 91-62 sayılı kararı ile kurulmuştur.
  • Yüksek Öğretim Kurulu'nun 23 Eylül 1991 tarihli oturumunda kuruluşu onaylanmıştır.
  • Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Misyonu:
    Hacettepe Üniversitesi'nde genetik bilimi ile ilgili uygulamaların multidisipliner bir yaklaşım içinde gerçekleşmesini sağlamaktır.
  • Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Vizyonu:
    Ülkenin genetik politikalarını şekillendiren, genetik bilimini yönlendiren ve Hacettepe Üniversitesi'nin tıbbi genetik araştırmalar konusunda lider konuma gelmesini sağlayan bir merkez olmak.
Stratejik Plan Sunumu için...

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)